DUST LUST 2018

22.09.2018 @ 7am
Mašun, Slovenia

The Dust Lust is only called a race because it sounds cool, you shouldn’t take it seriously. Seriously.

In 2015 we travelled to Italy to ride one of the biggest bikepacking events in the world; the Tuscany trail. We fell in love with the simplicity of the race, the beautiful places that we travelled through and the camaraderie of the racers. It became clear to us that something similar has to be done back home and in 2016 we came up with Dust Lust.

Slovenia has the perfect playground for off-road cycling. Gravel roads, forest roads, small local asphalt roads… you name it. We wanted to show some of these roads to a broader public, and an unsupported gravel event seemed like the perfect way to do it.

In 2018 the Dust Lust will be changing it’s location from the well-known outskirts of Ljubljana, to the gravel roads less travelled in the beautiful forests of Javornik hills. The 160km long route will be accompanied by a shorter 100km version, and both will have plenty of type 2 fun to offer.

Sobota, 22. 09. 2018 ob 7:00 zjutraj – Mašun pri Knežaku

 

Potek dogajanja na dan dogodka:

 

Prijave in podpis izjave o odgovornosti na štartu ob 6:30 zjutraj. Nagovor udeležencev ob 7:00, sledi skupni štart, od tu naprej so udeleženci prepuščeni sami sebi.

 

Več o Dust Lust:

 

Dust Lust je kolesarski dogodek netekmovalnega značaja katerega namen je doživetje neokrnjene narave in odkrivanje manj znanih poti. Udeleženci se po neoznačeni trasi gibajo s pomočjo navigacijskih naprav ali predpripravljenih zemljevidov. Preverjena gps sled jih bo vodila po daljši 160km ali krajši 100km dolgi trasi vse do cilja. Ni vmesnih postaj, ni spremstva, ni pomoči, udeleženci morajo sami poskrbeti za pravilno opremo, hidracijo, prehrano in pomoč v primeru nezgod. Ob trasi se nahaja nekaj točk kjer je možna okrepčitev, vendar organizatorji priporočamo da se zanašate izključno na svoje sposobnosti in izkušnje.

Trasa in prijave:

 

V ponedeljek 17.09. bodo na spletu objavljeni obe dokončni trasi, ki ju bojo morali udeleženci natančno preučiti ter prenesti v navigacijske naprave. Uporaba sledilne naprave je obvezna – naj bo to Garmin, pameten telefon ali karkoli drugega. V primeru da udeleženec ostane na trasi brez kolesarskih kolegov, je sledilna naprava njegova edina pomoč do cilja.

Udeležba je brezplačna vendar je število udeležencev omejeno na 80 kolesarjev, predprijave se zaključijo v četrtek 20.09. V kolikor bo na voljo še nekaj prostih mest, omogočimo prijavo tudi na kraju dogodka.

Ob prijavi dobijo udeleženci bon za topel vegi/mesni obrok v gostišču Mašun, to je tudi edini del Dust Lust dogodka za katerega je potrebno plačilo.

 

Parkiranje:

Parkirnih mest je na Mašunu veliko, kljub temu priporočamo, da se udeleženci povežejo med seboj in delijo prevoz. Poskrbimo za to da čista narava ostane še naprej takšna.

 

**

Za tiste ki bi želeli pred sobotnim dogodkom prespati na Mašunu, bo v petek pozno popoldne organizirana krajša vodena družabna tura. Zainteresirani kontaktirajte Roberta Jenka, ki bo vaš vodnik in vam lahko nudi pomoč pri rezervaciji nastanitve. Vodena tura je brezplačna, ostale informacije in prijave pa na robi.jenko@gmail.com. Število mest je omejeno.

 • Dust Lust trasa poteka po asfaltnih ter makadamskih poteh. Glede na letni čas opozarjamo udeležence naj bodo pripravljeni na dež, blato in nizke temperature.
 • Udeleženci morajo tekom dogodka upoštevati veljavna cestna pravila, uporabljati zdravo pamet in se držati svojega dela cestišča. Trasa ni označena, kot tudi ni rezervirana samo za kolesarje.
 • Kolesarji morajo tekom dogodka obvezno uporabljati zaščitno čelado.
 • Kljub temu da je kolesarjenje v skupini dovoljeno, ne pozabite da je Dust Lust še vedno nepodprt dogodek. Bodite pripravljeni na vse kar gre lahko narobe, saj se lahko zgodi, da celotno traso odpeljete sami.
 • Kolesarji lahko na trasi pričakujete avtomobile, motorna kolesa, kolesarje in živali. Uporabljajte svoj del cestišča in spoštujte prometne predpise.
 • Kolesarji morajo biti sposobni urediti kakršne koli težave, ki se lahko pojavijo na njihovih kolesih. Rezervne zračnice in primerno orodje sodijo med obvezno opremo, priporočamo tudi osnoven paket prve pomoči.
 • Spremljevalna vozila niso dovoljena. Trasa je speljana tako, da obide nekaj bencinskih črpalk, restavracij in trgovin kjer se lahko ustavite in kupite okrepčila. Vseeno pa bodite čimbolj samozadostni in pripravljeni na karkoli.
 • V primeru, da se udeleženec odloči predčasno zaključiti dogodek, je primoran o tem obvestiti organizatorja na telefonsko številko, ki jo prejme pred začetkom tekme. Telefonska številka je namenjena izključno temu primeru, v vseh ostalih primerih se tekmovalec obnaša tako kot bi se na solo vožnji in se znajde sam.
 • V primeru odstopa, organizator ni dolžan organizirati prevoza na začetno točko.
 • Odgovornost vseh udeležencev je upoštevanje uradne trase, ki jo je objavil organizator.
 • V kolikor udeleženec med dogodkom povzroči škodo na javnih ali zasebnih površinah, ostalim tekmovalcem in opremi ostalih tekmovalcev. Sam odgovarja za vse stroške povezane s škodo.
 • Dust Lust organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe trase in časa dogajanja zaradi varnostnih razlogov.
 • Dust Lust organizatorji ne odgovarjamo za kakršno koli škodo, ki se lahko zgodi udeležencem ali njihovi opremi. Kolesarji se dirke udeležijo na lastno odgovornost in sami poskrbijo za svoje zdravje ter potencialno škodo na svojih kolesih.
 • Bodite prijazni do kolesarskih kolegov in organizatorjev, zabavajte se in uživajte v dirki!

Saturday, 22. 09. 2018 at 7:00 in the morning – Mašun, Slovenia

 

Important info about the day of the event:

 

Entries at 6:30 in the morning. Riders meeting at 7:00, followed by a group start. From there on, you’re on your own.

 

What exactly is Dust Lust?

 

Dust Lust is a cycling event of a noncompetitive nature. The goal is to experience the amazing nature and enjoy the remote gravel roads of the Javornik hills. Participants are navigating through the routes on their own with the help of GPS devices or pre-prepaired maps. There are two routes, a shorter 100km long route that covers about 2000 vertical meters, and a longer 160km long route covering about 3000 vertical meters. There are a few stops along the way where you can resuply, but don’t count on them. Dust Lust is an unsupported event, which means that you have to be prepared for anything and be able to take care of yourself no matter what.

 

Routes and entries:

 

We’ll be publishing the final routes on Monday the 17th. Download them and add them to your devices, make sure that everything works before the day of the event.

There is no entry fee for the Dust Lust, but you are welcome to give a donation at the registration table if you would like to support our efforts. The event is limited to 80 cyclists, entries are closed on thursday the 20th if not sold out sooner.

You will receive a coupon for a warm meal at the guesthouse Mašun which you can use after you’re done with the route. This is the only part of Dust Lust where payment will be required.

 

Parking:

Plenty of parking spaces at the Mašun plateau.

 

**

If you are interested in staying at the location one night before the event there will be a short group ride organized on Friday afternoon. Get in touch with Robert Jenko, he’s guiding the tour and can help you sort everything out. The guided ride is free of charge, but the places are limited so if you’re interested contact robi.jenko@gmail.com.

 • The Dust Lust courses feature a blend of pavement, dirt roads and gravel roads, the riders should be prepared for rain, loose terrain, mud and variable temperatures.
 • Riders must obey all applicable traffic laws during the event and are encouraged to use common sense, keep their head up and stay in their lane of travel. At no time will there be a closed road.
 • All riders are required to wear an approved helmet and cannot remove it at any time while riding.
 • Due to an unpredictable nature of the race, we highly suggest the use of safety bicycle lights.
 • Be prepared for anything that might go wrong in case you end up on your own.
 • Riders should expect vehicle traffic on all roads, along with motorcycles and wild animals. Try to stay in your lane and follow the rules of the road.
 • Riders must be able to change a flat tire and deal with any other damages that might happen to them or their bikes during the race. Spare tubes, patch kits and appropriate tools are of the essence, as well as a basic first aid kit.
 • No follow vehicles are allowed. Along the route there are a couple of gas stations, restaurants and super markets, which you can use in order to resupply. Nevertheless, try to be as self depended as possible, because you never know what might happen.
 • Riders must ALWAYS obey traffic laws and strictly obey any law enforcement persons or official ride personnel. In the interest of your own safety, you should always assume the same level of vigilance in riding your bike during the event that you would under normal circumstances.
 • If a rider decides to end the ride early, he has to inform the organizers via a text message on the mobile phone number that he will receive before the start of the race. This is the only time that riders can communicate with the organisers during the race. In case of emergency; act like you would on a solo ride.
 • In case of an early end, the organisers are not obliged to arrange a transfer back to the starting point.
 • The responsibility of keeping on the prescribed course rests with the rider.
 • Shortcutting and/or cutting trail switchbacks or course is not permitted and may result in disqualification. A rider is required to stay on the designated route. It is the rider’s responsibility to know the designated ride route.
 • A rider may be held liable for all cost associated with the damage or destruction.
 • Dust Lust organisers reserve the right to make changes to the course, delay start times and/or postpone the event as necessary for safety or security purposes.
 • Dust Lust organisers are not responsible for any damage that may occur to the participants or their equipment. You participate in the race at your own risk.
 • Be kind to your fellow riders and organisers, have fun and enjoy the ride!

Ritrovo: Sabato 22 settembre 2018 alle 7:00 di mattino – Mašun pri Knežaku

 

 

 

Corso dell’evento:

 

 

Applicazioni e firme della dichiarazione di responsabilità alla postazione della partenza alle 6:30 del mattino. Il saluto ufficiali dei partecipanti da parte degli organizzatori alle 7:00, seguito da una partenza congiunta, da qui i partecipanti sono lasciati a se stessi.

 

Maggiori informazioni su Dust Lust:

 

 

Dust Lust è un evento- manifestazione ciclistica non competitiva il cui scopo è quello di vivere la natura incontaminata e scoprire posti meno noti. I partecipanti si spostano in un percorso non segnato utilizzando dispositivi di navigazione o mappe pre-mappate cartacee. La traccia GPS verificata li condurrà su due percorsi – il più lungo di 160 km; il più corto di 100 km fino al traguardo. Non ci sono fermate intermedie, nessuna assistenza, i partecipanti devono essere preparati con le proprie attrezzature adeguate, idratazione, nutrizione e assistenza in caso di incidenti. Ci sono alcuni punti lungo il percorso dove c’è una possibilità di ristoro, ma gli organizzatori raccomandano di affidarsi esclusivamente alle proprie capacità ed esperienza.

 

 

Itinerario e registrazione:

 

Da lunedì 17.09. entrambi i percorsi finali saranno pubblicati sul sito internet, che dovrà essere attentamente studiato dai partecipanti e trasferito ai dispositivi di navigazione. L’uso di un dispositivo di tracciamento è obbligatorio – Garmin, smartphone o qualsiasi altro aggeggio con GPS. Nel caso in cui il partecipante rimanga sul percorso senza compagni, il dispositivo di tracciamento è il suo unico aiuto per raggiungere l’obiettivo.

 

 

 

La partecipazione è gratuita, ma il numero di partecipanti è limitato a 80 ciclisti e le pre-iscrizioni terminano giovedì 20 settembre. Se ci saranno ancora alcuni posti liberi disponibili, si potrà registrare sulla posizione dell’evento. Per partecipare iscriversi su: adventure-front.com/dust-lust-2018/

 

Al momento della registrazione, i partecipanti ottengono un buono per un pasto caldo al ristorante Mašun- questa è l’unica parte all’evento Dust Lust per la quale è necessario pagare.

 

 

 

Parcheggio:

 

Ci sono molti posti per parcheggiare su Mašun, ma raccomandiamo che i partecipanti si connettono e condividano il loro trasporto. Facciamo in modo che la natura pura continui ad essere così.